17 gener, 2020

Inscripcions i cronometratge

El servei d'inscripcions i cronometratge pot ser prestat per la mateixa empresa o per entitats diferents per a cadascun dels lots. Es tracta d'una carrera amb dues distàncies 10k i 5k.

LOT 1 INSCRIPCIONS:
El servicio de inscripciones debe permitir la inscripción por categorías de equipos e individual, una aproximación sujeta a posibles variaciones sería:

10K PER EQUIPS
· Parella masculina
· Parella femenina
· Parella Mixta
· Trio masculí
· Trio femení
· Trio mixt
· Quartet masculí
· Quartet femení
· Quartet mixt

10K INDIVIDUAL
· Autònoms masculina
· Autònoms femenina
· Lliure masculí
· Lliure femení

5K (només individual)
· Masculina
· Femenina

A l'hora de realitzar la inscripció tant els participants individuals com els participants per equips puguen indicar com és l'empresa per la qual corren, l'equivalent a la clàssica opció de “clubs”, que també pot incorporar-se si es desitja però que és secundària respecte a la categoria empresa per a aquesta carrera, de manera que puga establir-se rànquings de participació per empreses, o comparacions per sectors d'activitat. 

El sistema ha de permetre:

  • Formes de pagament: Pagament mitjançant targeta bancària valorant-se altres alternatives de pagament com a transferència, paypal i/o bizum.
  • Inscripció de múltiples equips i persones per entitat. Possibilitat que un representant de l'empresa puga inscriure als diferents equips que participen des de la seua entitat. Sent aquest un aspecte crític per a facilitar la inscripció de les entitats participants, que a vegades compten amb un volum elevat d'inscrits. El procediment habitual és oferir la possibilitat de descarregar un formulari Excel o similar amb els camps d'inscripció necessaris perquè el responsable de l'empresa recopile les inscripcions i puga el mateix formalitzar les inscripció de la totalitat dels participants de la seua entitat així com la configuració dels seus equips.
  • Facturació. Generació automàtica de factures per a aquelles entitats que ho desitgen automatitzant el procés per al promotor. 
  • Promocions: Possibilitat d'establir promocions si es desitja per a un determinat col·lectiu. Per exemple per volum d'inscrits, per fidelitat a corredors de passades edicions, per col·laboracions amb altres carreres, per sortejos i promocions digitals etc. 
  • Segmentació de preus. Possibilitat de segmentar preu, per exemple en franges temporals d'inscripció. Ex. De tal dia a tal dia X€.
  • Possibilitat de enviaments informatius als inscrits: recordatoris de data, notícies, canvis, etc.
  • Contratación de otros servicios vinculada a la inscripcion: Posibilidad de incluir en el servicio de inscripción la contratación de otros servicios, por ejemplo reportaje audiovisual, personalización camiseta, etc.

LOT 2. CRONOMETRATGE:
El servei de cronometratge mitjançant xip incorporat al dorsal ha d'oferir classificacions almenys per a cadascuna de les categories indicades, valorant-se que es puga oferir un servei de comparació entre empreses per sectors.
El sistema de medición al menos debe contar con dos tomas de tiempo, a la finalización y pase medio, valorándose su ampliación.

ALTRES ASPECTES QUE ES VALORAREN
– Difusió de l'esdeveniment entre la base de dades de la plataforma.
– Cualquier otro servicio propuesta que repercuta en una mejora del servicio ofrecido a los corredores.

Si estàs interessat envia'ns el teu pressupost, amb les especificacions de la teua proposta i una breu presentació de la teua signatura i treballs similars compras@gruponostresport.com

caValencià